De enkelte fag


HF-fag


Hf fagene - dem med blåt - følger de gældende bekendtgørelser fra UVM. Du kan se læreplaner for hvert enkelt fag på http://vucfyn.dk/hffag

Specielt for hf-undervisningen på FLOW er, at vi søger at skabe sammenhæng mellem de sceniske projekter og de boglige forløb, og at lærerne forstår sig på at undervise unge med hovedet fuldt af teater. hf-undervisningen varetages af lærere fra HF & VUC Fyn og foregår i Kottesgade 6-8, 5000 Odense C.


Sceniske-fag


De orange fag foregår på 1748, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. De har rod i folkeoplysningsloven, hvor der ikke er pensum eller eksamen, men hvor den enkeltes udvikling er i fokus. Alle lærere er selv udøvende indenfor musik og teater.


Teaterfag

Grundtræning - elementær skuespilteknik, karakteropbygning og tekstarbejde. Vi skal også arbejde med dramaturgisk teori og med selv at skrive og instruere en forestilling.

Dramatiske genrer  - perioder med forskellige former for teater, alt efter hvilken forestilling vi stiler imod og hvordan holdet er sammensat. Eksempler kan være; Commedia dell arte, græske tragedier, musicals, absurd teater, monologer, moderne dansk og Shakespeare.

Kropslige fag - vi træner kroppen, lærer at danse og arbejder med discipliner som improvisation, mimeteater, stagefight og stemmetræning.


Projekter

Hvert halve år aflyser vi det ordinære skema i 2 uger og  arbejder istedet med et projekt, et tema, en genre eller en forestilling.