arbejd med kunst og design

FLOW kunst & design er en måde at flette obligatoriske hf- fag, tonede hf-fag og frie, kreative fag sammen til en helhed, og FLOW kunst & design følger samme formel. Ugens dage veksler mellem hf-undervisning og fordybelse på værkstedet, mellem teori og praksis og med kunst og design som en rød tråd gennem alle fag.

Efter blot to år står du med en kompetencegivende hf-eksamen, en fuld portfolio og et godt afsæt til videre uddannelse og karriere indenfor kunst og design, hvis det er den vej, du vælger at gå.

Optagelse på FLOW 2-årig kræver en afgangseksamen, og du kan optages direkte efter 9. eller 10. klasse. Læs mere om de gældende optagelseskrav på www.ug.dk.

 

HF-fag

Hf fagene følger de gældende bekendtgørelser fra UVM. Specielt for hf-undervisningen på FLOW er, at vi søger at skabe sammenhæng mellem de sceniske projekter og de boglige forløb, og at lærerne forstår sig på at undervise unge med hovedet fuldt af musik. HF-undervisningen varetages af lærere fra HF & VUC Fyn og foregår i Kottesgade 6-8, 5000 Odense C.

Sceniske-fag

De kunstneriske fag foregår via 1748.dk, i liniens egne lokaler "Budweg" i Kottesgade. De har rod i folkeoplysningsloven, hvor der ikke er pensum eller eksamen, men hvor den enkeltes udvikling er i fokus. Alle lærere er selv udøvende indenfor musik og teater.

Projekter

Hvert halve år aflyser vi det ordinære skema i 2 uger og arbejder istedet med et projekt, et tema, en genre eller en forestilling.