De enkelte fag

Hf fagene – dem med blåt – følger de gældende bekendtgørelser fra UVM. Du kan se læreplaner for hvert enkelt fag på uvm.dk.

Specielt for hf-undervisningen på FLOW kunst & design er, at billedkunst og design ikke bare er moduler i et skema, men en måde at se og tænke på, som præger hele forløbet.

hf-undervisningen varetages af lærere fra HF & VUC Fyn og foregår primært i Kottesgade 6-8, 5000 Odense C.

Fordybelsesfag
De orange fag foregår ligeledes i Kottesgade, men i vores eget hus, hvor vi kan lade tingene blive fremme og skabe et godt, kreativt miljø. De har rod i folkeoplysningsloven, hvor der ikke er pensum eller eksamen, men hvor den enkeltes udvikling er i fokus. Alle lærere er selv udøvende indenfor kunst og design.

Den røde tråd
Den røde tråd kan tegnes, males, computer-animeres, photoshoppes og modelleres. Tråden er den gennemgående undervisning og træning i de færdigheder – manuelle såvel som digitale – som arbejdet med kunst og design bygger på.

Kvartaler
Skoleåret inddeles i 4 kvartaler, hver med sit fordybelsesfelt. Her får du viden, teknik og inspiration til at arbejde med specifikke emner indenfor kunst og design. Lærerne vil være kunstnere og designere med egen karriere på pågældende felt. Efter hvert kvartal skal du kunne tilføje et produkt til din portfolio.

Projekter
Hvert halve år aflyser vi det ordinære skema i 2 uger og arbejder istedet med et projekt, et tema, en udsmykning, en installation – gerne sammen med FLOW musik og teater.