På FLOW MUSIK…

…kommer du til at lære musikkens sprog grundigt at kende; det skriftlige, det mundtlige og så selvfølgelig på dit instrument. “The sky is the limit”, du kan blive lige så god som talent og øve-disciplin rækker, for vi har til enhver tid en lærer, der kan udfordre dig. Vi udfordrer dig også til at skabe din egen musik sammen med andre, til at lære at spille nye genrer og indgå i nye fælleskaber.

Vil du vide mere, så kontakt studievejleder Linda Delamotte på mail ldl@vucfyn.dk eller på mobil 30511748.

Vælg mellem 2 forskellige forløb, læs mere herunder for at se dem.

læs mere

FLOW TEATER enkeltfag

På FLOW enkeltfag får du lidt bedre tid til at fordybe dig teaterarbejdet. Her kan du nemlig bruge op til 3 år på at tage din hf-eksamen.
For at blive optaget på FLOW enkeltfag skal du have en god 9. eller 10. klasses afgangseksamen og have været ude af folkeskolen i mindst ét år.
Vil du vide mere, så kontakt studievejleder Linda Delamotte på mail ldl@vucfyn.dk eller på mobil 30511748.

Du får følgende fag (dem med blåt er hf-fag, 1748-fag er orange):

De enkelte fag

HF-fag

Hf fagene – dem med blåt – følger de gældende bekendtgørelser fra UVM. Du kan se læreplaner for hvert enkelt fag på http://vucfyn.dk/hffag
Specielt for hf-undervisningen på FLOW er, at vi søger at skabe sammenhæng mellem de sceniske projekter og de boglige forløb, og at lærerne forstår sig på at undervise unge med hovedet fuldt af teater. hf-undervisningen varetages af lærere fra HF & VUC Fyn og foregår i Kottesgade 6-8, 5000 Odense C.

Sceniske-fag

De orange fag foregår på 1748, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. De har rod i folkeoplysningsloven, hvor der ikke er pensum eller eksamen, men hvor den enkeltes udvikling er i fokus. Alle lærere er selv udøvende indenfor musik og teater.

Teaterfag

Grundtræning – elementær skuespilteknik, karakteropbygning og tekstarbejde. Vi skal også arbejde med dramaturgisk teori og med selv at skrive og instruere en forestilling.

Dramatiske genrer – perioder med forskellige former for teater, alt efter hvilken forestilling vi stiler imod og hvordan holdet er sammensat. Eksempler kan være; Commedia dell arte, græske tragedier, musicals, absurd teater, monologer, moderne dansk og Shakespeare.

Kropslige fag – vi træner kroppen, lærer at danse og arbejder med discipliner som improvisation, mimeteater, stagefight og stemmetræning.

Projekter

Hvert halve år aflyser vi det ordinære skema i 2 uger og arbejder istedet med et projekt, et tema, en genre eller en forestilling.