FLOW MUSIK

De enkelte fag

HF-fag

Hf fagene – dem med blåt – følger de gældende bekendtgørelser fra UVM. Du kan se læreplaner for hvert enkelt fag på http://vucfyn.dk/hffag
Specielt for hf-undervisningen på FLOW er, at vi søger at skabe sammenhæng mellem de sceniske projekter og de boglige forløb, og at lærerne forstår sig på at undervise unge med hovedet fuldt af musik. HF-undervisningen varetages af lærere fra HF & VUC Fyn og foregår i Kottesgade 6-8, 5000 Odense C.

Sceniske-fag

De orange fag foregår på 1748.dk, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. De har rod i folkeoplysningsloven, hvor der ikke er pensum eller eksamen, men hvor den enkeltes udvikling er i fokus. Alle lærere er selv udøvende indenfor musik og teater.

Musikfag

Instrumentalt hovedfag

dit instrument eller din stemme. Her bliver du undervist og inspireret af den musiker / faglærer, der passer til netop dit niveau og behov.

Teori og hørelære

er et must for at kunne søge ind på en videregående musik-uddannelse. Undervisningen er niveaudelt og foregår på små hold.

Bifagsklaver

satser du på en uddannelse og karriere indenfor musik, skal du pinedød lære at spille det, man kalder rytmisk brugsklaver. Det foregår på hold af fire.

Projekter
Hvert halve år aflyser vi det ordinære skema i 2 uger og arbejder istedet med et projekt, et tema, en genre eller en forestilling.